سوال 30 ریاضی فراگیر 1

30-60 درصد کارمندان یک سازمان از اینترنت برای پرداخت قبض های خود استفاده میکنند و سایر افراد از طریق دیگراین کارو انجام می دهند. احتمال این که کارمندان ی قبض تلفن خود را پرداخت کند به شرط این که از اینترنت و سایر راه ها استفاده شود به ترتیب برابر 2/0 و 14/0 است اگر کارمندی به تصادف انتخاب شود احتمال این که وی قبض تلفن همراه خودرا پرداخت کند چقدر است؟

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.